Skip to content Skip to footer

Prawo Naturalne i wirus prawa zwierząt

Prawo Naturalne i wirus prawa zwierząt, w aspekcie prawa morskiego i ideologi koronawirusa.

Ciche wynaturzenie podporządkowanego elitom, podgatunku człowieczego, zwanego plebsem.

Część społeczeństwa, ze strachu już nic nie słyszy, nic nie widzi i już nic nie mówi, ponieważ mówiąc, niewolnik szkodzi sobie oraz innemu niewolnikowi. Ideologia koronawirusa, urodziła pomiot niezdolnych do myślenia eunuchów, krytykujących tych, którzy mają odwagę zachować swą godność, równość i wolność, jako podstawę bytu człowieczego.

Niewolnik, to ten, który bez powodu – założył samemu sobie kaganiec, zwany maseczką, co czynni z niego również skrytobójcę, kolaborującego z władzami, w celu zwalczenia ostatnich przejawów wolności, co degraduje gatunek ludzi – do pod rasy, zezwierzęconych tworów memetycznych, dążących do abstrakcyjnej formy transhumanizmu, odgradzającego człowieka od istoty prawa naturalnego.

Fałszywa ochrona, uciszyła większość połeczeństwa, przez wyimaginowanym strachem… Ci zamaskowani superbohaterowie, to tchórze, ukrywający swe prawdziwe – kolaborujące oblicze i formy działania, za maskami, będącymi symbolem – prostoty umysłowej, zezwierzęcenia i zniewolenia …

Kiedy fetyszysta, zakłada fetysz maski, staje się aktorem. Aktor, to urodzony kłamca, profesjonalista – małpujący innych ludzi, co nazywane jest sztuką królewską lub masonerią, skupioną w różnych rytach. Kiedy grający swą role drapieżnik, spotyka zmasowany oraz świadomy opór społeczny, zaczyna gubić się i wycofywać ze spalonej już roli oraz podjętych uprzednio bezmyślnych działań, słów i decyzji.

Niektórzy aktorzy, kładą swoje role, a tym samym całe przedstawienie rytualne, ponieważ rola wymaga improwizacji na żywo, a także przypadkowości dokonywanych działań, których wypadkowość, ma dążyć ze wszystkich sił do oczekiwanego rozwiązania, pomimo popełnianych błędów logicznych.

Sztuka, jako wydarzenie artystyczne – polityczne, czy też kulturowo – religijne, pociągające za sobą pewne konsekwencje, wymagające od aktora nieugiętości, w wyniku czego, aktor nie może przyznać się do błędu logicznego, którego przyczyna leży w niemoralnym i ordynarnym zachowaniu, odsłaniającym prawdziwą twarz licencjonowanego – fetyszysty, odgrywającego swą przekombinowaną i komiczną role, zamieniająca życie zwykłych ludzi w chaotyczny dramat.

Szanowni państwo, przedstawienie koronawirusa, trwa na bazie wykreowanego w pierwszej fazie zamachu fałszywej flagi – rozpędu, który pcha teatro-bus, w kierunku nieuniknionej przepaści …

Dynamika koronawirusa, była zbyt wolna, aby poprzez okno overtona doprowadzić do techniki – szoku przyszłości. Szok przyszłości, to manipulacja dużymi grupami ludzi, poprzez ekspozycję na wstrząsające wydarzenia i szybkie zmiany sytuacji, mające na celu powodować panikę, dezorientację i niepewność wśród ludności.

Koronawirus, miał wywołać sztuczne kryzysy, poprzez metodę : Przyszłych wstrząsów, opisanych, jako serie zależnych od siebie wydarzeń, które mają miejsce tak szybko, że ludzki mózg, nie może wchłonąć wszystkich zmian wpływających na sytuacje.

Nauka wykazała, że istnieją jasno wyznaczone granice liczbowe wpływające na charakter zmian, do których ludzki umysł może sobie poradzić.

Zatem continuum wstrząsów, powoduje, że grupy docelowe, muszą wybierać jeden wariant, zachodzących zdarzeń, odrzucając, to, co jest niepewne.

Proces, przeciw aktorom!

Aktor, schodzący ze sceny, po niezbyt udanym przedstawieniu, musi się liczyć z powszechną krytyką, która nie wpływa na fetysz jego roli, pozycji, czy statusu, ponieważ społeczeństwo żyjące w wyprodukowanej rzeczywistości i ciągle nakręcanym strachu, odrzuca możliwość konfrontacji z nielegalną ideologią władzy – kast hierarchicznych, chronionych za pomocą siły najemnej, w skład której – wchodzą tajne bractwa, służby mundurowe, sędziowie, urzędnicy i inne formy fetyszy, chroniących polityków, księży i szare eminencje, ukryte za sceną teatralnych wydarzeń.

Usunięcie z głównej roli fetyszu ministra i wiceministra zdrowia, jest zabiegiem kosmetycznym, spowodowanym zbyt dużą ilością popełnionych błędów, których motoryka, skandalicznie rzuca się w oczy plebsu.

Ogrom procesów wymierzonych w schemat fetyszy, poza paroma przypadkami, zostanie stłumiony w zarodku, ponieważ popełniono kilka kluczowych i nienaprawialnych błędów, a mianowicie:

Człowiek świadomy istnienia fetyszystów, fetyszy, trzeciej siły, teatru, sceny i fasady, nie uczestniczy w owej grze, ponieważ fetysz maski, tytułu, roli … ochroni aktora, przed realnymi roszczeniami, co pozwoli zepchnąć winę na inne fetysze (tytularne, instytucjonalne …) rozsiane po całym świecie.

Nie można oskarżyć kogoś, czegoś, co nie istnieje w realnym świecie, a więc fetyszu – ministra, policjanta, prezydenta, lekarza, sędziego i tak dalej, ponieważ prawo zwierząt, zwane niekiedy prawem stanowionym lub prawem morskim, chroni fetyszystów i fetysz kasty, pozycji, czy roli …

Oskarżyć, można tylko i wyłącznie realną osobę, pozostająca poza sceną teatralną – o konkretne działanie, niezgodne z prawem naturalnym. Jakiekolwiek działanie obronne tej persony, wykorzystujące prawo stanowione, prawo zwierząt, czy prawo morskie, odrzucić można, za pomocą formuły Radbrucha, która głosi, iż:

Jeśli norma prawna w drastyczny sposób łamie podstawowe normy moralne, to nie obowiązuje (łac. lex iniustissima non est lex). Taka norma nie dostępuje godności bycia prawem, może być odrzucona i tym samym obywatele nie mają obowiązku jej przestrzegania, a administracja państwowa i sądownictwo jej stosowania.

Przestancie skarżyć fetyszystów i ich ochronne fetysze, a zacznijcie skarżyć rzeczywistych ludzi i ich przestępstwa, przeciw prawu naturalnemu, a tych dookoła nas nie brakuje …

Osoby tworzące ustroje, kulty religijne, struktury militarne, państwowe, instytucje, korporacje, czy fetysze … , są przestępcami …

Fetysz korupcji rządu i nadużywanie władzy, to prawdziwy wirus.

Kryzysy, są zawsze wykorzystywane przez najemnych aktorów politycznych, aby zdobyć władze (dla swoich utajnionych panów), która w innym przypadku, byłaby nie do zdobycia w świecie prawa naturalnego. To, co byłoby nielegalne w świecie prawa naturalnego, zostało wprowadzone tylnymi drzwiami, w postaci zawoalowanych reguł prawa zwierząt, które stało się prawem morskim, a następnie prawem stanowionym, w skład którego wchodzi prawo konstytucyjne.

Teatr umieszczony w jaskini platońskiej, jest osiągnięciem szamańskich urojeń, dążących do wykreowanych kryzysów, wojen, rewolucji, eksperymentów i sztuczek, zmuszających ludzi do uległości względem wykreowanej z niczego – władzy człowieka nad człowiekiem.

Historia, to zbieg wykreowanych zdarzeń teatralnych, darzących do stworzenia systemu, opartego na ogólnie zaakceptowanej kontroli, jako formy tworzenia urojonego bezpieczeństwa, przed nieistniejącymi problemami.

Oto architektura represji

Wszystko, czego się boimy, powstało w głowach ludzi – szamanów, którzy swe mary rozprzestrzenili za pomocą ideologii ogólnego podziału, opartego na fetyszach, równoważących się kar i nagród.

Kontrolujący nas system, nie jest kontrolowany przez tych, którzy owy system wypełniają i napędzają, ponieważ ludzki kapitał, nie wie, że jest jedynym prawdziwym kapitałem, otoczonym narzędziem bezwartościowych fetyszy.

Poprzez kreacje kryzysów, dajesz coraz więcej samego siebie i swoich sił, aby utrzymać teatr iluzji na poziome wzrostu, na którym korzystają tylko najbogatsi, kreujący – cichą grabież, spekulacje i schemat lichwy, przez co owe jednostki, stają się właścicielami ziemskimi, na które pracują ich najemnicy i niewolnicy, będący, ciągle obracanym kapitałem.

Pomyśl, co ci zostało, oprócz urojeń o fetyszu bogactwa, przewagi, pozycji, czy rangi i pozornego zwycięstwa …, co jest napędzanie egoizmem i nigdy nie słabnącym łaknieniem, którego nie hamuje czynnik świadomego samoograniczenia ?

Jeśli nie masz nic, oprócz bezwartościowych fetyszy, to czym według ciebie, jest pieniądz, samochód, akcje, czy praca dla kogoś innego ?

Skoro nie masz własnej ziemi, wody, jako podstawy życia i nie trudzisz się w kreowaniu własnej, zdrowej żywności, czy w budowaniu własnego schronienia i odzienia, stajesz się bezwartościowym konsumentem, którego rolą jest – urzeczywistnianie zastałej rzeczywistości, opartej na nadmiernym łaknieniu, wyzysku i żerowaniu człowieka na człowieku.

Nie masz własnego czasu, ładu, prawa, moralności, czy niepodległości, nie mając swego wszechświata, nie masz już nic. Będąc najemnikiem kontrolującym niewolników lub niewolnikiem, pragnącym zniszczyć najemników, stajesz się nieświadomym narzędziem bitwy o władze człowieka nad człowiekiem, która sama się rozprzestrzenia wśród głupców, przekazujących tą ideologie z pokolenia, na pokolenie.

Transhumanizm, to ostatnia prośba i ostatni strzał ostrzegawczy, ponieważ dehumanizacja dotarła już do finału, podaliście się i odrzuciliscie człowieczeństwo i prawo naturalne, marząc o byciu maszyną, narzędziem, czy zwierzęciem …

Ktoś – ciągle, wam szepce, że jako ludzie, dotarliście do granic swych możliwości, choć używacie od 2 do 6 % swego mózgu. Ktoś – ciągle, wam wmawia, że jako ludzie, jesteście zbyt mało efektywni i wydajni, co jest kłamstwem, próbującym dostroić ludzkie poczucie winy, do dynamicznej sytuacji, idącej w kierunku transhumanizmu …

Płacicie sobą, za własną dehumanizację, co jest ostatnim aktem rozbrojenia człowieka, który odrzucając prawo naturalne, odrzuca też własną duchowość, godność i świadomość …

Zniszczenie własnych przyrodzonych praw, jest elementem samobójstwa, dokonanego za pomocą przejęcia reguł transhumanizmu.

Wyzwolenie zwierzęcia.

Wyzwolenie zwierzęcia w człowieku, opiera się na uwolnieniu pierwotnej przemocy i żerowaniu na słabszych organizmach, co nazywamy hierarchicznym rytuałem cywilizacyjnym.

Zwierze, moderuje zachowania innych jednostek, dążąc do całkowitej kontroli prawnej, której prawdziwym, ale ukrytym elementem, jest zysk i wynikające z niego podniecenie seksualne (25)podniecenie seksualne.

Podniecenie, przekłada się na konkurencyjność w sposobie kontroli hierarchii nad plebsem. Firmy technologiczne konkurują, aby ustanowić jednolity i spójny system kontroli społecznej, który będzie społecznie akceptowany, dążąc przez ewolucje do transhumanizmu, zmieniającego definicje człowieka i człowieczeństwa, co w społeczeństwie memetycznym, wyklucza zastosowanie prawa naturalnego.

Prawo Naturalne a prawo morskie.

Prawo Naturalne, jest ukrytą wiedzą przyrodzoną a obowiązującą bezwzględnie każdą Istotę, jeśli odkryjemy jej prawdziwe personalia, pozbawione wszelakich fetyszy.

Prawo Naturalne – jest nadrzędne, a każdy, kto działa wbrew temu prawu i wykorzystuje je do manipulacji w swoich rządach, jest złoczyńcą i podlega poważnym konsekwencjom, których dziś boi się Szumowski, Morawiecki, czy Kaczyński i wielu, wielu innych …

W celu uniknięcia tychże konsekwencji, utworzono fałszywe prawo, zwane prawem morskim, czy prawem stanowionym, pochodzącym wprost od prawa zwierząt. Ulegajcie prawu silniejszego, poprzez kolaboracje z tym wrogim wam systemem …

Ten, kto rządzi samym sobą, odwołuje się do samostanowienia i samoograniczenia prawa naturalnego, a ten, kto włada nieświadomymi owej reguły, z pominięciem prawa naturalnego, pragnie bez konsekwencji rządzić ślepcami, za pomocą reguł jaskini platońskiej, zasady trzech oraz psychomanipulacji falowej, a także prawa morskiego, czy prawa zwierząt.

Ślepcy, utrzymywani są w stanie prostoty umysłu, ponieważ nie da się rządzić ludźmi mądrymi, którzy potrafią stać się lahami – panami samych siebie.

Wniosek może być tylko jeden, każda wolna, samo-stanowiąca i samoograniczająca się istota, musi zapoznać się z regułami prawa naturalnego, aby wykorzystać je, w każdej możliwej dziedzinie własnego życia.

Tylko w ten sposób, ludzie mogą odzyskać, całkowita wolność i niezależność oraz dbać o niezależność i wolność innych jednostek, co nazywane jest logiką altruizmu.

Prawo naturalne obowiązuje każdą żywą lub martwą Istotę ze wszystkimi obowiązującymi konsekwencjami, łącznie z konsekwencjami karmicznymi.

Każde inne prawo, jest wtórne względem prawa naturalnego i na wskroś fałszywe, stworzone tylko po to, by móc bezkarnie i bez konsekwencji rządzić ludźmi, w celu osiągnięcia własnych, nikczemnych – korzyści.

Każdy, kto powołuje się na Prawo Naturalne i żyje zgodnie z nim, jest wyłączony spod jakichkolwiek – rządów, a tym samym, staje się wolną, równą wobec innych, niepodległą istotą.

Ci, którzy są biegli w tao, nie próbują oświecać ludzi, lecz utrzymują ich w stanie permanentnej prostoty umysłowej, zastępowanej wykształceniem lustrzanym, powtarzającym błędy poprzednich pokoleń.

Powtórzmy jeszcze raz:

Trudno, jest rządzić ludźmi, gdy ci, są zbyt mądrzy i zbyt kreatywni. Dlatego ten, kto rządzi jakimkolwiek krajem, odwołując się do ideologi władzy, jest złoczyńcą, zaś ten, kto się tej władzy podporządkowuje, jest niewolnikiem, posiadającym prawo wyboru swego pana, który kontroluje mózg i emocje swej ofiary.

Ten, kto do władzy się nie odwołuje, dobrze czyni, ponieważ, jest lahem, panem samego siebie, szanującym wolność i równość innych istot.

Znajomość tej zasady, pomaga ustanawiać regułę samostanowienia i samoograniczenia oraz czasu, ładu, prawa, moralności oraz niepodległości personalnej, co wytwarza nasz wszechświat, będący początkiem ewolucji duchowej.

Reguła wolności, jest tajemnicą cnoty. Jakże głęboka i dalekosiężna jest tajemna cnota ! Reguła ta – skłania wszystkie rzeczy do powrotu do wielkiej harmonii !

Szanowni czytelnicy – pamiętajcie, aby nie pozostawiać niesprawiedliwości – bez odpowiedzi, ponieważ człowiek bierny, nieodpowiedzialny, pozwala, aby inni żerowali na jego sile i wpajali do jego głowy farmazony, mające na celu wzbudzić strach, przed potęgą władzy człowieka nad człowiekiem, która to władza – nie istnieje i nigdy nie istniała …

Dydymus
Akademia Filozoficzna Dydymusa
https://pomagam.pl/wdd
Liga Świata
Samostanowienie i Samoograniczenie
https://zrzutka.pl/anzajh
https://trueshopl.wordpress.com
https://tajemnicatajemnic.wordpress.com
Źródło: depopulacja.blogspot.com